سخنگوی وزارت بهداشت:


#491552848🎥 سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹 نمودار موارد مثبت بستری بیماری کرونا در برخی از استان‌های کشور رو به افزایش است.
🔹 در استان خوزستان شاهد شیب بسیار تند موارد بستری روزانه هستیم.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.