دختری که 400 سال قبل از میلاد، با تاجی از گل‌های سرامیکی به خاک سپرده شده!


#491552818دختری که 400 سال قبل از میلاد، با تاجی از گل‌های سرامیکی به خاک سپرده شده!

حتی تو قبر هم بیخیال تیپ‌‌زدن نمیشن 😉

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.