مبارزه امیر علی اکبری در سازمان one championship در برابر Kang Ji Won از کره جنوبی


#491552814مبارزه امیر علی اکبری در سازمان one championship در برابر Kang Ji Won از کره جنوبی

راند اول ناک اوت شدن متاسفانه

Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.