سانچی خبرساز شد؛ افشای بخشی از آخرین گفته های کاپیتان کشتی


#491552809🔺سانچی خبرساز شد؛ افشای بخشی از آخرین گفته های کاپیتان کشتی

🔹عبداللهی وکیل تعدادی از خانواده های خدمه کشتی سانچی در گفتگو با آخرین خبر با افشای بخشی از آخرین گفته های کاپیتان کشتی مدعی شد که یک درصد هم احتمال مرگ آنها را نمی دهد.
🔹مشروح این صحبت های جنجالی را در این ویدئو ببینید و بشنوید

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.