حاجی طبق عادتش داره حرکت میزنه، ماشالا کوه تجربه


#491552794حاجی طبق عادتش داره حرکت میزنه، ماشالا کوه تجربه 😁😂

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.