بخش کرونا ...


#491552772بخش کرونا ...
استان خوزستان شهر مسجدسلیمان
رقص پرستار مهربان
با ترانه بختیاری ...
و روحیه دادن به بیماران کرونایی🌹🌹


👉

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.