ماسک زدن در هوای بارانی


#491552762ماسک زدن در هوای بارانی

🔹در روزهای بارانی حتما ماسک اضافی به همراه داشته باشید.

🚨 اخبار حوادث را اینجا ببینید 👇

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.