تمام واکسن های کرونای فروشی تقلبی است!


#491552761🎥 تمام واکسن های کرونای فروشی تقلبی است!

واکسن های تقلبی يا آب هستند يا داروی ديگر

🌗صرفا جهت اطلاع:
www.sje.ir

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر http://www.sje.ir