رقص محلی و روحیه خوب بیماران و کادر درمان بیمارستان مادر شهرستان رامهرمز


#491552667رقص محلی و روحیه خوب بیماران و کادر درمان بیمارستان مادر شهرستان رامهرمز

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.