تخریب با وجود ثبت ملی


#491552665تخریب با وجود ثبت ملی 😕

باوجود ثبت ملی میدان شهرداری کرمانشاه امروز اداره اوقاف، این بنای ۲۰۰ ساله خانقاه میدان شهرداری را تخریب کرد.


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.