جایی خوانده بودم، ملاقات‌هایی که تقدیر جلوی راه آدم می‌گذارد بسیار محدودند


#491552660جایی خوانده بودم، ملاقات‌هایی که تقدیر جلوی راه آدم می‌گذارد بسیار محدودند
عشق خودش خواهد آمد، بی هیاهو
نمی‌توان از آن فرار کرد…آرام و آهسته می‌آید و در گوشه‌ای از قلبت می‌نشیند.
زمانی متوجه آمدنش خواهی شد که بدون آن نفس کشیدن دشوار می‌شود❤

📚تصادف شبانه
👤پاتریک مودیانو


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.