‌دلم برای خونه تکونی این شکلی تنگ شده...


#491552640‌دلم برای خونه تکونی این شکلی تنگ شده...
البته من اونی باشم که داده چای میخوره!😌😅(تهران دهه ۴۰)

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.