کرونا چگونه در خوزستان جولان می‌دهد به روایت مستندات!


#491552634کرونا چگونه در خوزستان جولان می‌دهد به روایت مستندات!🤦🏻‍♂️

🆔
نظرات شما👇
💬 instagram.com/gizmizco

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر http://instagram.com/gizmizco