خواب عصرگاهی سطح هوشیاری و حافظه فرد را افزایش می‌دهد !


#491552620خواب عصرگاهی سطح هوشیاری و حافظه فرد را افزایش می‌دهد !😴

▫️خوابیدن به وقت بعدازظهر فوایدی مثل بهبود حافظه و یادگیری و بالا رفتن سطح هوشیاری و تمرکز فرد دارد. چرت کوتاه از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه و چرت بلند هر کدام برای بدن مفیدند

+ چرت عصرگاهی به افرادی که شب‌ها نمی‌توانند خوب بخوابند، توصیه نمی‌شود

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.