احترام به معلولین یعنی ساخت و طراحی همچین خودروهایی، نه صرفا زدن یه تابلوی


#491552573احترام به معلولین یعنی ساخت و طراحی همچین خودروهایی، نه صرفا زدن یه تابلوی
"پارک مخصوص معلولین"
که همه توش پارک میکنن جز خود معلولین!


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.