دیدی تو کوچه گربه‌ها دعواشون میشه میری سَواشون میکنی، اگه راست میگی برو وسط اینارو سوا کن


#491552575دیدی تو کوچه گربه‌ها دعواشون میشه میری سَواشون میکنی، اگه راست میگی برو وسط اینارو سوا کن


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.