برای جلوگیری از عفونت ادراری


#491552548برای جلوگیری از عفونت ادراری

🔸 هیچ گاه ادرار خود را نگه ندارید.
🔸 مصرف مایعات را افزایش دهید.
🔸 مراقب باشید از جلو به عقب شستشو دهید


🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.