اسپرم بات: تحولی در لقاح مصنوعی!


اسپرم بات: تحولی در لقاح مصنوعی!

🔹فنر محرک اسپرم، دم اسپرم کم‌توان را فرامی‌گیرد و تحت میدان مغناطیسی در جهت دلخواه هدایت می‌شود و بعد از نفوذ به تخمک، در جهت مخالف بیرون آورده می‌شود.

تازه‌های تکنولوژی را اینجا ببینید و شگفت زده شوید👇👇
https://

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.