صحبت های مهم علی کریمی پیش از انتخابات که هیچ وقت اجازه پخش براش گرفته نشد!!!


صحبت های مهم علی کریمی پیش از انتخابات که هیچ وقت اجازه پخش براش گرفته نشد!!!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.