محققان روس: اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید #کرونا اثربخشی قوی دارد


🔷 محققان روس: اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید #کرونا اثربخشی قوی دارد

♦️رویترز/ دنیس لوگونوف، معاون مرکز گامالیا در روسیه: بررسی اخیر این مرکز نشان می دهد، #واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید آن از جمله های سویه های انگلیسی و آفریقای جنوبی ویروس کرونا به خوبی عمل می کند.

📚

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.