تمرینی فوق العاده برای « آرامش » و کاهش استرس که به سرعت جهانی شد !!


تمرینی فوق العاده برای « آرامش » و کاهش استرس که به سرعت جهانی شد !!
هنگام بزرگ شدن دایره « عمل دم »
هنگام کوچک شدن دایره « عمل بازدم »
روزی 5 بار حتما انجام بدید.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.