دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت.


❣دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت.
دنیا همان چیزی می شود که ما می بینیم.
دنیا بینش ماست.
هر کسی آفریننده دنیای خویش است.🍃🍃🍃

#اوشو


این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.