خودت را برای خودت خرج كن.


❣خودت را برای خودت خرج كن.
هر از گاهی برای خودت شاخه گلی بخر، لباسی كه دوست داری بپوش،
با خودت قرارشام بگذار،
و برای خودت وقت بگذار...

خلاصه بگويم خودت را خرج خودت كن.
زيرا زمانی ميرسد كه خودت می‌مانی و بازوانی كه خودش را بغل ميكند...
آنوقت شرمنده دلت نمی‌شوی،
كه چرا خودت را خرج آدم اشتباهی كردی.
برای خودت بمان
هيچكس به اندازه تو برای خودت ماندنی نيست..🍃🍃🍃


این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.