فقط مثبت‌ها را اطراف خود نگه دار


❣فقط مثبت‌ها را اطراف خود نگه دار

آدم منفی‌ها چاه انرژی‌اند.
آن‌ها مانند افراد مریض و بیماری هستند که مرضشان به شدت واگیر دار است.
ممکن است بعضی‌ از این به شدت منفی‌ها افراد فامیل و حتی دوستان صمیمی‌ات باشند، فرقی نمی‌کند.
به عنوان یک اصل بپذیر که منفی نگاه کردن به دنیا، بزرگترین ضربه‌ای است که یک فرد می‌تواند به خودش و آدم‌های اطرافش بزند.
قانونی که باید رعایت کنی حذف یا نهایتاً محدود کردن روابط خود با این افراد است.

"قانون نشست و برخاست فقط با مثبت‌ها" می‌گوید
با آدم‌هایی رفت و آمد و نشست و برخاست کن که:

-تو را واقعاً دوست دارند.
-تشویقت می‌کنند.
-به تو انگیزه می‌بخشند.
-دلگرمت می‌کنند.
-و از همه مهم‌تر تو را خوشحال می‌سازند.🍃🍃🍃


این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.