با سپردن همه چیز به دستان گرم خدا


❣با سپردن همه چیز به دستان گرم خدا
خودمان را برای روزهای بهتر آماده کنیم
آنوقت، زیباتراز همیشه نفس میکشیم
زیباتر از همیشه میبینیم
و بهتر از همیشه زندگی میکنیم
🍃🍃🍃

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.