کسی که به مشکلات، بدبختیها، کمبودها و دردها فکر میکنه


❣کسی که به مشکلات، بدبختیها، کمبودها و دردها فکر میکنه
داره به ملکوت آسمان و زمین سفارش میده:

🍂 لطفاً مشکلات من رو بیشتر کن
🍂 لطفاً بدبختیهای من رو بیشتر کن
🍂 لطفاً کمبود های من رو بیشتر کن
🍂 لطفاً دردهای بیشتری رو وارد زندگی من کن

کسی که به شادیها و نعمتها و سلامتی فکر میکنه
داره به ملکوت آسمان و زمین سفارش میده:

🍃 لطفاً شادیهای من رو بیشتر کن
🍃 لطفاً نعمتهای من رو بیشتر کن
🍃 لطفاً سلامتی من رو بیشترکن
🍃🍃🍃🍃

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.