وقتی خودت صدتا مشکل داشتی و باز هم زندگی آدمها و موجودات دور و برت برات مهم بود ینی مردی ینی با غیرتی ینی وجودت با ارزشه ینی با معرفتی یعنی با وجودی .


وقتی خودت صدتا مشکل داشتی و باز هم زندگی آدمها و موجودات دور و برت برات مهم بود ینی مردی ینی با غیرتی ینی وجودت با ارزشه ینی با معرفتی یعنی با وجودی .

امیدوارم این سرباز با معرفت و با وجدان به جایی که لیاقتشو داره برسه و به همه آرزوهاش برسه.

دمت گرم با معرفت ❤❤❤

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.