سرتریاکی بدجورم سرتریاکی الکی ادای خمارارو از خودتون در نیارین


سرتریاکی بدجورم سرتریاکی الکی ادای خمارارو از خودتون در نیارین🤣
بومی سازش کردن نسخه داخلیش بلاخره اومد😂👆

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.