ببینید منم نمیخوام تصورات شما رو نسبت به هیچ حیوونی عوض کنم، ولی فقط خواستم بگم این لخت جغده :))


ببینید منم نمیخوام تصورات شما رو نسبت به هیچ حیوونی عوض کنم، ولی فقط خواستم بگم این لخت جغده :))

جغدا رو خیلی جدی نگیرید

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.