آقایان، میخواهید عمر طولانی تری داشته باشید؟


آقایان، میخواهید عمر طولانی تری داشته باشید؟

👈کار خانه انجام دهید

طبق تحقیقات، انجام کارهای خانه و نظافت در مردان بویژه بیشتر از زنان در سالمندی سبب حفظ سلامت و افزایش طول عمر آنها میشود

🇨 hannel ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.