ده کتاب طلسم و جادوی ممنوعه که به شما قدرت ماورالطبیعه میدهد!!!


ده کتاب طلسم و جادوی ممنوعه که به شما قدرت ماورالطبیعه میدهد!!!

انسانها از گذشته های
بسیار دور همواره آرزوی دستیابی به یک قدرت ماورایی برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود داشته اند، قدرت هایی مانند نامرئی شدن، خواندن ذهن انسانها و سفر در زمان، احضار روح و ارتباط با دنیای مردگان،
اغلب مردم تمام این قدرت ها را غیرممکن دانسته و راههای رسیدن به آن را نیز خرافات تلقی میکنند!

اما آیا واقعا می‌توان با خواندن بعضی کتابها به قدرت های ماورائی دست یافت؟؟!

این ویدئو به ده کتابی که وعده قدرت های ماورالطبیعه میدهند پرداخته است.

تحقیق در باره کلیپ بعهده شماست..

🤔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.