پنج نشان کسیکه مخفیانه شما را دوست دارد


پنج نشان کسیکه مخفیانه شما را دوست دارد

🔸 خیره نگاه کردن
🔸یافتن راهی غیرمعمول برای صحبت کردن
🔸 صحبت درمورد عشق دیگران
🔸 عدم کنترل عکس العمل درمقابل لبخند شما
🔸 تغییرناگهانی علایق


🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.