وقتی ننه ام جلو دخترای فامیل میگه؛ خیر ببینی ننه کفشتو بپوش برو دو تا نون بگیر بیار.


وقتی ننه ام جلو دخترای فامیل میگه؛ خیر ببینی ننه کفشتو بپوش برو دو تا نون بگیر بیار.

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯
📍

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.