درخواست مردم سیستان از مشاور رهبری: به مردمی که در این خاک «قبرستان» دارند اعتماد کنید


🎥 درخواست مردم سیستان از مشاور رهبری: به مردمی که در این خاک «قبرستان» دارند اعتماد کنید

🔺به مردمی که در این خاک «قبرستان» دارند اعتماد کنیم

🔻سخنان دردمندانه مردم سیستان: به ما اعتماد کنید

🔺صدای مردم سیستان: ما اینجا قبرستان داریم...

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.