مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: چک های جدید ثبت نشده در سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ نقد نمی شوند


مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: چک های جدید ثبت نشده در سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ نقد نمی شوندJoin →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.