️ #مهم


♨️ #مهم

شیوه نسبتا پیچیده صدور چک چند امضا در قانون جدید

====
🔖

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.