از تو خونه یکی از اهالی محل صدای فریاد کمک یه زن میومده، همسایه ها زنگ میزنن به پلیس و بقیه ماجرارو ببینید


از تو خونه یکی از اهالی محل صدای فریاد کمک یه زن میومده، همسایه ها زنگ میزنن به پلیس و بقیه ماجرارو ببینید😂

Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.