رئیس کل بانک مرکزی: مشخصات ۲۰ هزار کارت بانکی مورد استفاده‌ی سایت‌های قمار و شرط بندی پس از مسدود شدن به قوه قضائیه داده شده است


📌رئیس کل بانک مرکزی: مشخصات ۲۰ هزار کارت بانکی مورد استفاده‌ی سایت‌های قمار و شرط بندی پس از مسدود شدن به قوه قضائیه داده شده است
🔹به صاحبان بیش از ۴۵۰ هزار کارت بانکی هم هشدار، اخطار و در نهایت معرفی به دستگاه قضاء را در برنامه داریم.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.