تکنولوژی شستشوی معابر


تکنولوژی شستشوی معابر👌

اونوقت تو ایران، شهرداری با کمک رئیس زندان از زندانیا واسه بیگاری و شستشوی معابر استفاده میکنن

Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.