‏این چاهک‌های رنگارنگ و بسیار زیبا در واقع دباغی‌های رو باز شهر "فِز" ‎کشور مراکشه، چرم‌سازی یا دباغی فن آماده‌سازی و پرداخت پوست حیوانات برای تبدیل آن به چرم است.


‏این چاهک‌های رنگارنگ و بسیار زیبا در واقع دباغی‌های رو باز شهر "فِز" ‎کشور مراکشه، چرم‌سازی یا دباغی فن آماده‌سازی و پرداخت پوست حیوانات برای تبدیل آن به چرم است.


Join →

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.