فقط میتونم بگم خدایا شکرت بخاطر نعمت های خوبت.


فقط میتونم بگم خدایا شکرت بخاطر نعمت های خوبت.
تماشاش هم لذت بخشه❤️❤️

👉

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.