یعنی یه دونه بلیط کمتر ارزش اینکارا را داشت


یعنی یه دونه بلیط کمتر ارزش اینکارا را داشت 🙈🙈

👉

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.