اقداماتی که باعث افزایش نرمی و رطوبت واژن می شود


اقداماتی که باعث افزایش نرمی و رطوبت واژن می شود

🔸استفاده از ویتامینB ،Aو E
🔸نوشيدن آب به ميزان كافى
🔸خواب كافى
🔸ورزش
🔸مصرف سويا🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.