فرم دهی پاها و باسن در منزل


فرم دهی پاها و باسن در منزل👌🏻

✍🏻برای حجم عضلات پا و باسن هر حرکت را 12 تکرار و در 3نوبت انجام دهید.

برای فرم دهی هر حرکت را 15تکرار و در4ست انجام دهید.


🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.