گوشت گوسفند و‌خواص درمانی بسیارش!


گوشت گوسفند و‌خواص درمانی بسیارش!

✍🏻طبق اصول طب سنتی خوردن هر بخش از بدن گوسفند تاثیر درمانی برای همان عضو مشابه در بدن انسان دارد. برای مثال خوردن چشم گوسفند برای چشم درد و خوردن پاچه گوسفند برای تقویت و درمان مفاصل مفید است.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.