روانشناسان میگویند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی، تصمیمات مهم نگیرید !


روانشناسان میگویند در هنگام خوشحالی قول ندهید و هنگام ناراحتی، تصمیمات مهم نگیرید !🤨


👈زیرا مردم اصولا در زمان خوشحالی بدترین قول‌ها را میدهند و در زمان ناراحتی، بدترین انتخابها را میکنند.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.