دو یا سه بار حمام در هفته در سال اول زندگی نوزاد کافی است، بیشتر حمام کردن ممکن است به خشک شدن پوست او منجر شود.


🔻دو یا سه بار حمام در هفته در سال اول زندگی نوزاد کافی است، بیشتر حمام کردن ممکن است به خشک شدن پوست او منجر شود.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.