به خاطر حضور ویتامین A در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و شکننده مفید است.


✨ به خاطر حضور ویتامین A در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و شکننده مفید است.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.