از خوردن لپه هايی كه خوب پخته نشده اند شديدا خودداری كنيد !


از خوردن لپه هايی كه خوب پخته نشده اند شديدا خودداری كنيد !

🔸براساس تحقیقاتی که انجام شده است لپه های نيمه پخته ، موجب ايجاد زخم معده های شدید میشوند.

Join ➣

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.