#کله_پاچه_خورها_بخوانید


#کله_پاچه_خورها_بخوانید 🤠

از نظر تغذیه ای بهترین قسمت، #پاچه است که چربی کمی دارد و بدترین بخش، #مغز است؛ چرا که سرشار از کلسترول است.
هر یک مغز به اندازه 8 زرده تخم مرغ، کلسترول دارد.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.